Hướng dẫn cấu hình bảng giá trên phần mềm iTro

18/07/2018 05:23 Đăng bởi: admin

Trong hầu hết tất cả các nhà trọ hiện nay đều có các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người thuê trọ như: Điện, nước, gửi xe, ... Đi kèm theo đó là các bảng giá của các dịch vụ này. Để quản lý tốt hơn, chủ trọ cần tạo một bảng giá để thống kê về giá của các loại dịch vụ hiện có tại nhà trọ.

Để thực hiện xây dựng bảng giá, tại tab phòng trọ ấn chọn Cấu hình bảng giá

Hình 1: Giao diện màn Cầu hình bảng giá

Thêm dịch vụ

Tại màn hình Cấu hình bảng giá ấn chọn Thêm chi phí để thêm loại dịch vụ mới.

Các thông tin khi thêm loại dịch vụ mới bao gồm:

  • Tên phí dịch vụ
  • Loại phí (lựa chọn trong danh sách có sẵn)
  • Đơn giá
  • Đơn vị

Hình 2: Các bước thêm dịch vụ mới

Ví dụ: tên phí dịch vụ mới là “Tiền gửi xe máy”, loại phí là “phương tiện”, đơn giá là “30.000” và đơn vị là “đồng/chiếc/tháng”.

Cả 4 thông tin đều là bắt buộc nên bạn phải nhập đầy đủ thông tin để tạo mới. Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn Lưu để xác nhận thao tác thêm loại dịch vụ mới.

- Sửa dịch vụ

Để chỉnh sửa thông tin của các dịch vụ có sẵn trong Cấu hình bảng giá, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ màn hình Cấu hình bảng giá, lựa chọn dịch vụ cần sửa

Bước 2: Ấn nút Sửa/Thiết lập bên dưới góc phải của dịch vụ

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin

Bước 4: Ấn nút Lưu để cập nhật lên hệ thống. Nếu sửa thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công, hãy ấn OK để quay trở về màn hình chính tại tab phòng trọ.

Hình 3: Các bước sửa dịch vụ

- Xóa dịch vụ

Nếu bạn muốn xóa một loại dịch vụ nào đó trong Cầu hình bảng giá. Hãy ấn vào nút Xóa của loại dịch vụ đó. Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa?”. Hãy ấn vào nút . Nếu xóa thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo “thành công” và quay trở lại màn hình chính tại tab phòng trọ. Như vậy, bạn đã hoàn thành xong thao tác xóa loại dịch vụ.

Hình 4: Thao tác xóa dịch vụ

 

Chúc bạn thành công!