Hướng dẫn chốt điện nước trên phần mềm iTro

12/09/2018 05:52 Đăng bởi: admin

Ngoài các chức năng cơ bản trong quản lý nhà trọ,iTro sẽ hỗ trợ bạn phần chốt điện nước trong trường hợp bạn muốn chốt điện nước trước và thanh toán hóa đơn vào 1 ngày khác.

Bạn vào Phần mềm quản lý, chọn Chốt điện nước.

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Danh sách chốt điện nước. Trong danh sách này, sẽ có 2 phần:

 • Phần Thêm điện nước: đây là chức năng bạn có thể tạo hóa đơn điện nước. Bạn chỉ cần thiết lập đầy đủ thông tin sau:

  • Chọn nhà trọ : Trường hợp bạn có nhiều nhà trọ, hãy tích chọn nhà trọ mà bạn muốn thực hiện Thêm điện nước nhé.

  • Chọn phòng trọ

  • Chọn tháng

  • Chọn hợp đồng : Tại chức năng này, iTro sẽ hỗ trợ bạn việc nhập các hóa đơn của các hợp đồng cũ để thuận tiện việc quản lý các chỉ số điện nước.

  • Ngày chốt

  • Số điện đầu

  • Số điện cuối

  • Số nước đầu

  • Số nước cuối

Nhập thông tin xong, bạn click chọn Hoàn thành.

 • Phần Danh sách chốt điện nước: Sau khi chọn Hoàn thành, hệ thống sẽ tự động thêm phần chốt điện nước mà bạn vừa thực hiện xong vào danh sách và hiển thị lên màn hình.

Xem chi tiết tại đây

 

Chúc các bạn thành công!