Hướng dẫn lập phiếu thu trên phần mềm iTro

06/09/2018 06:11 Đăng bởi: admin

Trong trường hợp phòng trọ đột ngột phát sinh phiếu thu, nhưng trong hợp đồng bạn chưa thêm loại chi phí phát sinh và cấu hình bảng giá cho loại chi phí đấy.

Vây phải làm sao để nhập và thanh toán hóa đơn cho loại chi phí đấy?  Rất đơn giản, iTro sẽ hướng dẫn cho bạn 2 cách để thêm phiếu thu và thanh toán nó.

Cách thứ nhất : Chi phí phát sinh là loại chi phí mà bạn vừa nâng cấp cho phòng trọ. Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản chủ nhà và chọn Phần mềm quản lý nhà trọ, Quản lý phòng trọ để thực hiện bước thêm loại chi phí phát sinh.

Bạn cần chọn nhà trọ, click chọn Cấu hình bảng giá -> Thêm chi phí, sau đấy thiết lập các thông tin về chi phí đấy.

Sau khi thiết lập xong Cấu hình bảng giá,bạn click chọn Lập hóa đơn dịch vụ.  

Tích chọn loại chi phí vừa được thêm để thanh toán hóa đơn nhé.

 

Cách thứ hai : Chi phí cần thanh toán là loại chi phí phát sinh thêm và không kéo dài sang các tháng sau. Bạn chỉ cần chọn Tài chính -> Phiếu thu -> Thêm phiếu thu.

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Lập phiếu thu, bạn chỉ cần điền các thông tin của phiếu thu và nhận Lưu để thêm phiếu thu thành công nhé.

Xem chi tiết tại đây:

Chúc bạn thành công!