Hướng dẫn quản lý các khoản thu tại nhà trọ trên phần mềm quản lý nhà trọ phiên bản APP

26/12/2018 06:47 Đăng bởi: admin

  Quản lý thu là một chức năng hữu ích hỗ trợ chủ trọ trong việc lưu trữ và thống kê các khoản thu tại các phòng trọ, nhà trọ.

  Để thực hiện chức năng này, chủ trọ cần truy cập tab thứ nhất sau đó ấn Quản lý thu.

  Tại màn hình phiếu thu, iTro sẽ hướng dẫn chủ trọ cách thêm phiếu thu khi chủ trọ có những khoản thu phát sinh tại nhà trọ và cách sửa hoặc xóa một phiếu thu bất kì nào đó. Dĩ nhiên là bạn có thể kiểm tra tất cả các phiếu thu ở bất kì thời điểm nào mà bạn mong muốn.

1. Xem chi tiết phiếu thu

Tại màn hình danh sách phiếu thu, ITRO đã thống kê các phiếu thu theo ngày và theo tháng. Bạn có thể dễ dàng  kiểm tra mình đã thu những khoản nào trong một ngày bất kì hay một tháng bất kì nào đó.

Và để xem chi tiết của một phiếu thu hãy ấn chọn phiếu thu đó. Màn hình lúc này sẽ hiển thị chi tiết thông tin mà bạn cần nhé.

2, Thêm phiếu thu

Để tạo thêm một phiếu thu mới, chủ trọ cần thực hiện các bước sau:

B1: Tại màn hình danh sách phiếu thu, ấn chọn nút “THÊM”

B2: Điền đầy đủ thông tin tại màn hình thu tiền

(Lưu ý: Những mục đánh dấu (*) bắt buộc phải điền thông tin)

  • Chọn nhà: Ấn popup để lựa chọn nhà trọ
  • Chọn phòng: Ấn popup để chọn phòng trọ. Bạn có thể bỏ trống nếu khoản thu không thuộc của bất kì phòng nào.
  • Số tiền thu
  • Loại thu: Bạn có thể chọn loại thu theo danh sách có sẵn hoặc thêm loại thu mới bằng cách ấn nút “THÊM”
  • Ngày thu: Ấn icon để chọn ngày/tháng/năm. Sau đó ấn “OK
  • Nội dung thu
  • Người nộp
  • Hình thức thu: Ấn chọn hình thức thu là “Tiền mặt” hay “Chuyển khoản”
  • Ghi chú

B3: Ấn nút “XÁC NHẬN” để hoàn thành thao tác thêm phiếu thu. Nếu thêm phiếu thu thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thêm thành công” và quay trở lại màn hình phiếu thu.

2.3. Sửa phiếu thu

Để sửa phiếu thu bất kì, chủ trọ cần thực hiện các bước sau:

B1: Tại màn hình danh sách phiếu thu, ấn chọn phiếu thu cần sửa

B2: Ấn nút “SỬA” tại màn chi tiết phiếu thu

B3: Sửa thông tin bạn cần thay đổi trong phiếu thu và ấn nút “XÁC NHẬN”. Nếu bạn sửa thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Cập nhật thành công”.

​​​​​​​4. Xóa phiếu thu

Tương tự như phần sửa phiếu thu, để             xóa phiếu thu chủ trọ thực hiện theo các bước sau:

B1: Tại màn hình danh sách phiếu thu, ấn chọn phiếu thu bạn cần xóa

B2: Ấn nút “XÓA” tại màn chi tiết phiếu thu

B3: Lúc này hệ thống sẽ hiển thị câu hỏi xác nhận “Bạn có muốn xóa phiếu thu này?. Hãy ấn nút “Xóa” để hoàn thành thao tác xóa phiếu thu.

Chúc các bạn thành công!