Hướng dẫn thêm nhân viên và lập phân quyền

20/09/2018 06:13 Đăng bởi: admin

Trong iTro, ngoài việc quản lý nhà trọ, phòng trọ, quản lý thông tin của người trọ,...iTro giới thiệu với bạn chức năng Phân quyền nhân viên, giúp bạn có thể quản lý nhân viên và phân quyền cho họ chức năng nhất định để quản lý nhà trọ của bạn dễ dàng hơn.

Trước tiên, để có thể phân quyền cho nhân viên của bạn, bạn click chọn Nhân viên tại màn hình Phần mềm quản lý.

Khi màn hình Nhân viên hiện ra, bạn chọn Thêm nhân viên để tạo tài khoản cho nhân viên của bạn trong phần mềm quản lý nhà trọ iTro.

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Thêm nhân viên, bạn cần thiết lập các thông tin như sau :

  • Ảnh đại diện

  • Họ tên

  • Giới tính

  • Số điện thoại

  • Email

  • Ngày sinh

  • Tỉnh/ thành phố, Quận/ huyện, Phường/xã

  • Mật khẩu

  • Điền lại mật khẩu

Click chọn Lưu để thêm nhân viên.

Sau khi thêm nhân viên thành công, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin nhân viên bạn thêm. Bạn có thể tiếp tục thêm nhân viên trong trường hợp nhà trọ của bạn có nhiều nhân viên quản lý.

Lưu ý : Việc thêm nhân viên và phân quyền giới hạn trong các gói dịch vụ, để thực hiện việc thêm nhiều nhân viên, bạn cần nâng cấp lên gói Pro. Để hiểu hơn chi tiết về các gói dịch vụ và các tính năng, bạn click vào đây.  

Để phân quyền nhân viên, bạn click chọn Phân quyền tại mục Hành động trong màn hình Danh sách nhân viên.

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Cập nhật quyền nhân viên. Bạn chỉ cần click chọn chức năng mà bạn phân cho nhân viên.

Click chọn Lưu để hoàn thành phân quyền.

Nhân viên được bạn tạo tài khoản và phân quyền thành công có thể dùng số điện thoại và mật khẩu bạn cấp cho để đăng nhập và thực hiện các chức năng đã được phân quyền trong nhà trọ của bạn.

Xem chi tiết tại đây iTro chúc các bạn thành công!