Hướng dẫn thêm và lập phân quyền nhân viên trên phần mêm quản lý nhà trọ ITRO phiên bản APP

12/01/2019 06:39 Đăng bởi: admin

  Trong phần mềm quản lý ITRO, ngoài việc quản lý phòng, nhà trọ, điện nước, thu chi, …. hệ thống còn cung cấp thêm tính năng Phân quyền nhân viên giúp chủ trọ có thể quản lý và phân cho nhân viên các quyền nhất định.

1. Thêm/sửa/xóa nhân viên

1.1. Thêm nhân viên

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ ấn chọn Menu (biểu tượng 3 dấu gạch ngang góc trên cùng bên trái màn hình) -> Phân quyền nhân viên -> Danh sách nhân viên.

Bước 2: Trên màn hình nhân viên, ấn chọn “Thêm” -> Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Thêm nhân viên

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin trên màn hình

(Lưu ý: các mục đánh dấu (*) là các mục bắt buộc phải nhập)

Sau đó ấn “XÁC NHẬN” để hoàn thành thao tác thêm tài khoản nhân viên

1.2. Sửa thông tin/đổi mật khẩu tài khoản nhân viên

  • Để sửa thông tin nhân viên đã tạo, trên màn hình Nhân viên, ấn chọn nhân viên muốn chỉnh sửa thông tin
  • Trong màn hình Thông tin nhân viên, Chọn biểu tượng Bút chì để sửa thông tin.
  • Ngoài các trường thông tin họ tên, số điện thoại, email, tại đây bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu tài khoản của nhân viên đó. Nếu bạn không muốn đổi mật khẩu hãy để trống trường thông tin này
  • Cuối cùng, ấn “XÁC NHẬN” để hoàn thành thao tác.

1.3. Xóa tài khoản nhân viên

  • Để xóa tài khoản nhân viên đã tạo, trên màn hình Nhân viên, ấn chọn nhân viên muốn xóa.
  • Trong màn hình thông tin nhân viên, chọn biểu tượng thùng rác để xóa.
  • Cuối cùng ấn XÁC NHẬN để hoàn thành thao tác.

2. Phân quyền nhân viên

- Để phân quyền cho một nhân viên bất kỳ, trên màn hình Nhân viên hãy ấn chọn Nhân viên bạn muốn phân quyền > ấn nút “Phân quyền”.

- Tại màn hình Phân quyền nhân viên, chọn Nhà trọ và quyền muốn thêm cho nhân viên đó. Cuối cùng ấn “XÁC NHẬN” để hoàn thành thao tác.

Nhân viên được bạn tạo tài khoản và phân quyền thành công có thể dùng số điện thoại và mật khẩu bạn cung cấp để đăng nhập và thực hiện các chức năng đã được phân quyền trong nhà trọ của bạn.

Chúc các bạn thành công!