Khai thác chức năng cài đặt trên phần mềm quản lý nhà trọ phiên bản APP

16/01/2019 07:51 Đăng bởi: admin

Để sử dụng chức năng này, đầu tiên tại màn hình trang chủ, ấn chọn Menu (biểu tượng 3 dấu gạch ngang góc trên cùng bên trái màn hình) -> kéo xuống dưới ấn chọn Cài đặt.

1. Cài đặt chung

Tại đây, bạn có thể thực hiện cài đặt đối với khách thuê, bao gồm:

+ Có cho phép khách thuê tạo nhóm chat không?

+ Khách thuê có thấy group chat nhà?

+ Khách thuê có thấy group chat phòng?

=> Chọn có hoặc không nếu bạn muốn hoặc không muốn cho khách thuê thấy các thông tin này.

+ Đơn vị tiền tệ là gì? (VNĐ or USD)

2. Cài đặt loại thu

  Hệ thống sẽ để mặc định có 3 loại thu tiền, bao gồm tiền nhà, tiền cọc, tiền dịch vụ. Ngoài ra, bạn có thể thêm các loại thu khác bằng cách ấn Thêm loại thu trên màn hình -> Nhập tên loại thu -> Xác nhận để hoàn thành thao tác.

3. Cài đặt loại chi

Có 4 loại chi mặc định trên hệ thống là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền cọc. Bạn có thể Thêm phiếu chi bằng cách chọn Thêm loại  chi -> Nhập tên loại chi-> Xác nhận

4. Cài đặt giảm giá

  Tại đây bạn có thể tạo các chương trình giảm giá theo từng tháng cho tất cả nhà trọ hoặc 1 nhà trọ nhất định. 

5. Khuyến mại nhà

 Chức năng này giúp các chủ trọ có thể tạo các chương trình khuyến mại cho nhà trọ của mình,  ngày bắt đầu, ngày kết thúc khuyến mại. Có thể áp dụng cho một hoặc toàn bộ các nhà trọ trong hệ thống.

6. Mẫu chữ ký

  Mẫu chữ ký này của chủ nhà sẽ được thể hiện trên hợp đồng. Vì vậy trước khi lập hợp đồng thuê nhà cho khách, bạn nên vào đây và cài đặt trước mẫu chữ ký.

  Trên đây là toàn bộ hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trọ iTro trên điện thoại. Với những thông tin trong hướng dẫn này hi vọng các chủ trọ/quản lý có thể thao tác dễ dàng, nhanh chóng và chính xác dữ liệu nhà trọ của mình trên hệ thống, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà trọ.

  ITRO chúc các bạn thành công!