Khai thác chức năng Lịch sử thanh toán trên phần mềm quản lý nhà trọ iTro

11/01/2019 08:21 Đăng bởi: admin

Với chức năng lịch sử thanh toán, chủ trọ có thể kiểm tra các hóa đơn chưa thanh toán, đã thanh toán hay tất cả các hóa đơn của phòng đó tại một thời gian nhất định.

- Đầu tiên, tại tab phòng trọ ấn chọn Lịch sử thanh toán

- Tại màn hình danh sách hóa đơn, xuất hiện tên nhà trọ và phòng trọ. Chủ trọ cần lưu ý 2 cột tương ứng với 2 bộ lọc về thời gian và các loại hóa đơn

  • Ở Cột phải: ấn popup điền thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

  • Ở Cột trái: ấn popup, bộ lọc các hóa đơn sẽ xuất hiện các giá trị: tất cả, đã thanh toánchưa thanh toán

TH1: Nếu ấn chọn Chưa thanh toán: trên màn hình lúc này sẽ có thể xuất hiện hai loại hóa đơn

+ Hóa đơn chưa thanh toán lần nào: chỉ thực hiện chức năng thanh toán

  • Đối với loại hóa đơn này, chủ trọ hãy ấn vào nút Thanh toán.
  • Sau đó điền tất cả thông tin trong các mục đánh dấu (*) tại màn hình Thanh toán hóa đơn.
  • Cuối cùng, ấn nút XÁC NHẬN để hoàn thành thanh toán hóa đơn

+ Hóa đơn đã thanh toán nhưng chưa đủ

Ở loại hóa đơn này chủ trọ vừa có thể thực hiện chức năng thanh toán, vừa có thể kiểm tra lịch sử thanh toán của những lần trước đó.

  • Thực hiện chức năng thanh toán: thực hiện các bước như hướng dẫn phần “Hóa đơn chưa thanh toán lần nào”
  • Để kiểm tra lịch sử thanh toán, chủ trọ chỉ cần ấn nút Lịch sử thanh toán. Lúc này trên màn hình lịch sử thanh toán sẽ xuất hiện các lần đã thanh toán trước đó để chủ trọ có thể kiểm tra thời gian, người thanh toán và số tiền đã thanh toán.

TH2: Nếu ấn Đã thanh toán: Trên màn hình sẽ xuất hiện các hóa đơn theo từng tháng, nếu muốn kiểm tra chi tiết hóa đơn của tháng nào đó hãy ấn vào hóa đơn đó. Lúc này màn hình Chi tiết hóa đơn sẽ xuất hiện, chủ trọ có thể kiểm tra các thông tin của hóa đơn, đồng thời có thể kiểm tra lịch sử thanh toán bằng cách ấn nút Lịch sử thanh toán.

TH3: Nếu ấn Tất cả: khi đó, trên màn hình sẽ hiển thị tất cả các hóa đơn hiện có của phòng đó, bao gồm cả thanh toán và chưa thanh toán. Nếu muốn thực hiện chức năng thanh toán hay kiểm tra hóa đơn. Chủ trọ có thể thực hiện các bước như hướng dẫn tại 2 mục trên.

Dựa vào các trường hợp chúng tôi đưa ra, iTro luôn hi vọng các chủ nhà trọ có thể thực hiện thành công việc thanh toán và kiểm tra thông tin các hóa đơn thanh toán trước đó tại phòng trọ.

iTro cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng iTro!

.