Khai thác chức năng quản lý tài sản nhà trọ tại phần mềm quản lý nhà trọ iTro

15/01/2019 05:35 Đăng bởi: admin

  Quản lý tài sản là một trong những chức năng quan trọng giúp chủ nhà có thể quản lý thống kê được tất cả các loại tài sản hiện có tại nhà trọ gồm những loại tài sản nào, mỗi loại có số lượng bao nhiêu….

Lưu ý: Tài sản mà chúng tôi đề cập ở đây là những loại tài sản hữu hình, những vật dụng, thiết bị mà nhà trọ cung cấp cho khách thuê sử dụng. Ví dụ bàn ghế, điều hòa, tủ lạnh,…

  Để thực hiện chức năng này, đầu tiên tại màn hình Trang chủ ấn chọn Menu (biểu tượng 3 dấu gạch ngang góc trên cùng bên trái màn hình) -> ấn chọn “Quản lý Tài sản”. Lúc này phía dưới mục Quản lý tài sản sẽ xuất hiện 3 mục:

 • KHO: Kho là nơi chứa tất cả các tài sản hiện đang có tại nhà trọ, đây sẽ là nơi giúp chủ trọ quản lý các kho tài sản và các loại tài sản có trong kho đó. Ví dụ: Kho 1, Kho 2,…
 • LOẠI TÀI SẢN: Giúp chủ trọ liệt kê các loại tài sản có trong kho. Ví dụ: điều hòa, tủ lạnh, bàn, ghế, quạt,…
 • DANH SÁCH TÀI SẢN: giúp chủ trọ thống kê theo tên, số lượng tài sản hiện đang có theo mã xác định.

1. Kho

1.1. Thêm kho

 • Tại màn hình quản lý kho, ấn chọn “TẠO KHO”
 • Nhập tên kho mà bạn muốn thêm, sau đó ấn nút “XÁC NHẬN”
 • Sau khi thêm Thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và quay trở về màn hình Quản lý kho.

1.2. Sửa/Xóa kho

 •  Tại màn hình quản lý kho, click vào dấu ba chấm bên cạnh kho muốn sửa/xóa.
 •  Lúc này màn hình Thao tác sẽ xuất hiện. Chọn Thao tác bạn muốn thực hiện (sửa/xóa kho)
 • Sau khi Sửa/xóa kho thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và quay trở lại màn hình Quản lý kho.

2. Loại tài sản

2.1. Thêm loại tài sản

 •  Trên màn hình Loại tài sản, ấn chọn “Thêm”
 •  Nhập tên Loại tài sản mà bạn muốn thêm, mã loại tài sản (nếu có) sau đó ấn “Xác nhận”
 •  Sau khi thêm thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và quay trở lại màn hình Loại tài sản.

2.2. Sửa/xóa loại tài sản

 • Tại màn hình Loại tài sản, click vào dấu ba chấm bên cạnh Loại tài sản muốn sửa/xóa.
 • Lúc này màn hình Thao tác sẽ xuất hiện. Chọn Thao tác bạn muốn thực hiện (sửa/xóa loại tài sản)
 • Sau khi Sửa/xóa loại tài sản thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và quay trở lại màn hình Loại tài sản.

3. Danh sách tài sản

3.1. Thêm tài sản

 • Trên màn hình Tài sản, ấn chọn “Thêm”
 • Tại màn hình Thêm tài sản, điền đầy đủ các thông tin theo mẫu: Chọn loại tài sản, kho, mã tài sản, giá, tình trạng. Sau đó ấn nút “XÁC NHẬN”
 • Sau khi thêm thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và quay trở lại màn hình Tài sản.

3.2. Sửa/xóa tài sản

 • Tại màn hình Tài sản, click vào dấu ba chấm bên cạnh Tài sản muốn sửa/xóa.
 • Lúc này màn hình Thao tác sẽ xuất hiện. Chọn Thao tác bạn muốn thực hiện (sửa/xóa tài sản)
 • Sau khi Sửa/xóa tài sản thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và quay trở lại màn hình Tài sản.

Thông qua chức năng quản lý tài sản, ITRO hi vọng các chủ trọ có thể quản lý hiệu quả kho tài sản của mình tại nhà trọ.

Chúc các bạn thành công!