Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

31/03/2022 14:30 Đăng bởi: admin

Sau đây ITRO xin gửi đến các bạn mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động và mẫu Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của doanh nghiệp theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. 

1. Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg 

Xem ngay: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Lưu ý: 

(1) Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

(2) Lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với nội dung.

(3) Ô người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp: Dành cho người có hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

(4) Ô người lao động quay trở lại thị trường lao động: Dành cho người có hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

(5) Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.

2. Mẫu Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

2.1. Đối với người lao động đang làm việc

Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg 

Xem ngay: Danh sách người lao động đang làm việc đề nghị hỗ trợ

2.2. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg 

Xem ngay: Danh sách người lao động quay trở lại làm việc đề nghị hỗ trợ

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Hồ sơ này do doanh nghiệp chuẩn bị để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cụ thể:

3.1. Đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

- Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02.

- Nếu trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

(theo Điều 6 Quyết định 08)

3.2. Đối với lao động quay lại thị trường lao động

- Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03.

- Nếu trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

(Theo Điều 10 Quyết định 08)

3. Làm thế nào để người lao động nhận được tiền hỗ trợ?

Căn cứ theo Quyết định 08, để được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động phải làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 như trên và gửi cho doanh nghiệp tổng hợp.

Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đối với lao động đang làm việc hoặc Mẫu số 03 đối với lao động quay trở lại thị trường lao động và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Nếu có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ trong vòng 02 ngày làm việc.

Tiếp đến, doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Sau đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo chi trả tiền hỗ trợ. Nếu không phê duyệt, phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động sau 02 ngày làm việc nhận được kinh phí hỗ trợ.

Trên đây là mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Nếu còn vướng mắc về chính sách hỗ trợ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh: 

  • Hotline: 024.7100.7111
  • Fanpage: Resident - Nền tảng quản lý BĐS và cư dân số hoặc Itro - Tìm và quản lý nhà trọ
  • Website: Resident.vn

Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất nhé. 

 

Tham khảo một số nội dung hay khác: 

Cách chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Người lao động làm thế nào để được hỗ trợ tiền thuê nhà?
Chính thức: Đã có quyết định cho người lao động thuê trọ được nhận tiền hỗ trợ