Những quy định pháp luật về giá điện phòng trọ mà bất kì chủ trọ nào cũng không nên bỏ qua.

20/06/2019 00:28 Đăng bởi: admin

Thông tư 25/2018 của Bộ Công thương về thực hiện giá bán điện đã chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định chi tiết về áp giá bán điện đối với người cho thuê nhà và người thuê nhà

Giá điện kinh doanh phòng trọ

Theo Thông tư 25/2018/TT-BCT với quy định mới về giá bán lẻ điện sinh hoạt cho sinh viên và người lao động thuê nhà.Cụ thể quy định giá định kinh doanh nhà trọ như sau:

- Nếu hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện người thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện, trong đó có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà. Giá định tính theo bậc như sau:

 • Giá điện bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50: 1.549 đồng/kWh
 • Giá điện bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100: 1.600 đồng/kW
 • Giá điện bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200: 1.858 đồng/kWh
 • Giá điện bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300: 2.340 đồng/kWh
 • Giá điện bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400: 2.615 đồng/kWh
 • Giá điện bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên: 2.701 đồng/kWh

- Nếu hợp đồng thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai đủ số người sử dụng điện thì giá điện tính theo theo bậc 3 cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ, tức 1.858 đồng/kWh.

- Nếu hợp đồng thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà kê khai đủ số người sử dụng điện thì cứ 04 người được tính là một hộ để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Cụ thể:

 • Giá điện 1 người: 1/4 định mức
 • Giá điện 2 người: 1/2 định mức
 • Giá điện 3 người: 3/4 định mức
 • Giá điện 4 người là 1 định mức.

Cách tính tiền nước nhà trọ mới nhất

Khác với tiền điện, tiền nước được áp dụng theo quy định riêng của từng địa phương. Trong đó, mức thu tiền nước dành cho kinh doanh nhà trọ, phòng trọ ở thành phố Hà Nội và HCM được quy định chi tiết như sau:

- Tại Hà Nội: Người thuê nhà có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên thì cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng nước, được áp dụng mức giá như sau:

 • Từ trên 0 - 10m3 : 5.973 đồng/m3
 • Từ trên 10 - 20m3: 7.052 đồng/m3
 • Từ trên 20 - 30m3: 8.669 đồng/m3
 • Từ 30m3 trở lên: 15.929 đồng/m3

- Tại TP. Hồ Chí Minh: Người thuê nhà có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên sẽ áp dụng giá nước kinh doanh phòng trọ như sau:

 • Từ 0 đến 4m3/người/tháng: 5.300 đồng/m3
 • Từ 4 - 6m3/người/tháng: 10.200 đồng/m3
 • Từ 6m3 trở lên/người/tháng: 11.400 đồng/m3

Theo quy định nếu chủ nhà trọ mà thu tiền điện giá cao giá quy định trong trường hợp người thuê nhà mua điện để phục vụ mục đích sinh hoạt là vi phạm. Vì vậy, kinh doanh nhà trọ cần lưu ý các quy định của pháp luật giá điện nước phòng trọ để thu đúng, tránh bị phạt từ 7 - 10 triệu đồng một cách đáng tiếc và cũng là cách để tạo sức hút cho phòng trọ của mình.

Sưu tầm