Thủ tục kinh doanh nhà trọ

12/05/2018 07:35 Đăng bởi: admin

                           Giấy phép kinh doanh nhà trọ

Kinh doanh nhà trọ là hoạt động kinh doanh có điều kiện (kinh doanh bất động sản), nhưng quy mô và phạm vi nhỏ. Các tổ chức cá nhân, hộ gia đình để được cấp giấy phép kinh doanh nhà trọ cần đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể, ngành nghề kinh doanh là kinh doanh cho thuê phòng trọ( kinh doanh bất động sản).

Thủ tục cần thiết để được cấp phép kinh doanh nhà trọ gồm:

 • Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể.
 • Thủ tục xin giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Căn cứ pháp lý

Đối với những tổ chức, cá nhânh kinh doanh nhà trọ để có thể tiến hành được hoạt động kinh doanh phải đáp ứng điều kiện quy định tại :

 • Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
 • Luật Nhà ở 2014
 • Nghị định 76/2015/NĐCP.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

Để được cấp giấy phép kinh doanh nhà trọ thì trước hết hộ gia đình và cá nhân không thuộc đối tượng phải thành lập đối tượng phải thành lập doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký thành lập hộ gia đình cá thể, trường hợp cho thuê nhà trọ thành lập hộ kinh doanh cá thể chỉ được tiến hành tại 1 địa điểm, nếu từ 2 địa điểm cho thuê trở lên thì cần thành lập công ty.

Thủ tục tiến hành theo trình tự sau :

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh ( ngành nghề kinh doanh nhà trọ ).
 • Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu ( bản sao chứng thực của các cá nhân đăng ký kinh doanh ).
 • Trong trường hợp có nhiều cá nhân đứng ra thành lập hộ kinh doanh thì cần có thêm biên bản họp về việc thành lập kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / nhà ở ( bản sao ).

Nộp hồ sơ

Nộp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi thực hiện hoạt động cho thuê nhà trọ.

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ghi giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cá nhân, nhóm cá nhân đăng ký trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đáp ứng yêu cầu:

 • Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.
 • Tên hộ kinh doanh phù hợp.
 • Nộp phí, lệ phí đầy đủ.

Nếu hồ sơ không hợp ký thì sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Nêu rõ thông tin cần sửa đổi cho người đăng ký.              

Nếu sau 5 ngày làm việc mà người đăng ký thành lập hộ kinh doanh vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũng như không nhận được các thông báo khác của cơ quan đăng ký thì có thể khiếu nại đến cơ quan đăng ký.

Lưu ý : Khi đăng ký hộ kinh doanh sẽ cần đăng ký thuế hộ kinh doanh, tùy từng địa phương mà thủ tục đăng ký thuế được tiếng hành tại địa điểm kinh doanh hoặc lên cơ quan thuế để đăng ký.

Thủ tục xin giấy xác nhận đủ điều kiện về an nình, trật tự

Để xin giấy phép đủ điều kiện về an nình, trật tự thì hộ kinh doah sẽ phải tiền hành thủ tục như sau :

Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đề cấp giấy chứng nhận về an ninh, trật tự.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Biên bản kiểm tra về Phòng cháy chữa cháy.
 • Bản khai lý lịch của chủ hộ kinh doanh ( có xác nhận của cơ quan địa phương ).

Nộp hồ sơ

Nộp cho cơ quan công an có thẩm quyền theo hướng dẫ tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Giải quyết hồ sơ xin cấp phép

Trong thời hạn là 5 ngày làm việc để từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì cơ quan công an sẽ cấp giấy xác nhận. Nếu trong trường hợp không cấp phép thì sẽ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp tới cơ sở đăng ký cấp phép.

Những lưu ý khi kinh doanh nhà trọ

 • Phải thông báo trước ít nhất 3 ngày cho công an xa, phường, thị trấn nơi cơ sở kinh doanh.
 • Báo cáo hàng thàng về việc chấp hành điều kiện an ninh, trật tự.
 • Không được chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác.
 • Phối hợp với cơ quan công an để thực hiện hướng dẫn, kiểm tra an ninh, trật tự.
 • Chấp hành hướng dẫn của cơ quan công an có thẩm quyền về an ninh, trật tự.
 • Khi có thay đổi địa điểm, quy mô, người đứng đầu phải thông báo cho cơ quan công an nơi nộp bản cam kết trước 10 ngày.
 • Có sổ đăng lý người thuê theo mẫu và phải ghi đầy đủ các mục trong sổ.
 • Có nội quy nhà trọ được niêm yết tại những nơi dễ thấy.