Đường Lê Công Miễn, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An